Politica de confidențialitate

Acest site web colectează unele date cu caracter personal de la utilizatorii săi.

Acest document poate fi tipărit pentru referință, utilizând comanda de imprimare din setările oricărui browser.

Proprietar și operator de date

DRAGOTEXT SRL – Str. Romulus nr. 12

E-mail de contact al proprietarului: [email protected]

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de Date cu caracter personal pe care acest Site web le colectează, prin el însuși sau prin intermediul unor terțe părți, se numără: nume; prenume; nume de familie; număr de telefon; adresă de e-mail; Trackeri; Date de utilizare; număr de utilizatori; statistici de sesiune.

Detaliile complete privind fiecare tip de Date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate în mod automat atunci când se utilizează acest Site web.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de acest Site web sunt obligatorii, iar nerespectarea obligației de a furniza aceste Date poate face imposibilă furnizarea serviciilor de către acest Site web. În cazurile în care acest Site web precizează în mod expres că anumite Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date, fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele personale care sunt obligatorii sunt invitați să contacteze Proprietarul.
Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest Site web sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de acest Site web servește scopului de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica privind Cookie-urile.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui Site web.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.
Prelucrarea Datelor se realizează cu ajutorul computerelor și/sau al instrumentelor abilitate de IT, urmând proceduri și moduri organizaționale strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Titular, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui Site web (administrație, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părților externe (cum ar fi furnizori de servicii tehnice terți, furnizori de servicii poștale, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) numite, dacă este necesar, în calitate de Prelucrători de Date de către Titular. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată proprietarului în orice moment.

Locul

Datele sunt prelucrate la sediile operaționale ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul Datelor Utilizatorului într-o altă țară decât cea a acestuia. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor Date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea Datelor cu caracter personal.

Durata de păstrare

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest document, Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate și pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă din cauza unei obligații legale aplicabile sau pe baza consimțământului Utilizatorilor.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciul său, să respecte obligațiile sale legale, să răspundă la solicitările de aplicare a legii, să își protejeze drepturile și interesele (sau pe cele ale Utilizatorilor săi sau ale unor terțe părți), să detecteze orice activitate rău intenționată sau frauduloasă, precum și următoarele: Contactarea Utilizatorului, Afișarea de conținut de pe platforme externe, Analiză, Publicitate și Remarketing și targetare comportamentală.

Pentru informații specifice despre datele cu caracter personal utilizate în fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea “Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Publicitate

Acest tip de serviciu permite utilizarea Datelor utilizatorului în scopuri de comunicare publicitară. Aceste comunicări sunt afișate sub formă de bannere și alte reclame pe acest site web, eventual pe baza intereselor Utilizatorului.
Acest lucru nu înseamnă că toate Datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Informațiile și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos.
Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza Trackers pentru a identifica Utilizatorii sau pot utiliza tehnica de retargetare comportamentală, adică afișarea de reclame adaptate la interesele și comportamentul Utilizatorului, inclusiv cele detectate în afara acestui Site web.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați politicile de confidențialitate ale serviciilor relevante.
Serviciile de acest tip permit, de obicei, Utilizatorilor să renunțe la o astfel de urmărire. Utilizatorii pot afla cum să renunțe la publicitatea bazată pe interese în general, vizitând secțiunea relevantă de renunțare din acest document.

Google Ads Customer Match (Google Ireland Limited)

Google Ads Customer Match este un serviciu de publicitate furnizat de Google Ireland Limited care permite compararea datelor pe care Utilizatorii le-au partajat cu Proprietarul cu conturile Google existente, pentru a le direcționa acestora sau unor Utilizatori similari cu anunțuri personalizate.
Utilizatorii pot renunța la utilizarea de către Google a publicității personalizate vizitând Setările anunțurilor Google.

Pentru a înțelege utilizarea datelor de către Google, consultați politica de parteneriat a Google.

Date cu caracter personal prelucrate: adresa de e-mail; numele; prenumele; numele de familie; numărul de telefon.

Locul de prelucrare: Irlanda – Politica de confidențialitate.

Urmărirea conversiilor Google Ads (Google Ireland Limited)

Urmărirea conversiilor Google Ads este un serviciu de analiză furnizat de Google Ireland Limited care conectează datele din rețeaua de publicitate Google Ads cu acțiunile efectuate pe acest Site web.

Pentru a înțelege utilizarea datelor de către Google, consultați politica de parteneriat a Google.

Date cu caracter personal prelucrate: Urmăritoare; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Irlanda – Politica de confidențialitate.

Urmărirea conversiilor Meta ads (Meta pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)

Urmărirea conversiilor Meta ads (Meta pixel) este un serviciu de analiză furnizat de Meta Platforms Ireland Limited care conectează datele din Meta Audience Network cu acțiunile efectuate pe acest site web. Meta pixelul urmărește conversiile care pot fi atribuite anunțurilor de pe Facebook, Instagram și Meta Audience Network.

Date cu caracter personal prelucrate: Trackeri; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de renunțare.

Analiză

Serviciile conținute în această secțiune permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui site web, pentru a pregăti rapoarte privind activitățile sale și pentru a le partaja cu alte servicii Google.
Google poate utiliza Datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din propria rețea de publicitate.
În Google Analytics 4, adresele IP sunt utilizate în momentul colectării și apoi sunt eliminate înainte ca Datele să fie înregistrate în orice centru de date sau server. Utilizatorii pot afla mai multe consultând documentația oficială a Google.

Pentru a înțelege modul în care Google utilizează Datele, consultați politica de parteneriat a Google.

Date cu caracter personal prelucrate: numărul de utilizatori; statisticile sesiunii; trackeri; date de utilizare.

Locul de prelucrare: Irlanda – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (acest site web)

Prin completarea formularului de contact cu Datele sale, Utilizatorul autorizează acest Site web să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde la solicitări de informații, oferte de preț sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat în antetul formularului.

Date cu caracter personal prelucrate: adresa de e-mail; numele; prenumele; numele de familie; numărul de telefon.

Afișarea de conținut de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui Website și să interacționați cu acestea. Astfel de servicii sunt adesea denumite widget-uri, care sunt elemente mici plasate pe un site web sau o aplicație. Acestea oferă informații specifice sau îndeplinesc o anumită funcție și permit adesea interacțiunea cu utilizatorul.
Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când Utilizatorii nu îl utilizează.

Widgetul Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților furnizat de Google Ireland Limited care permite acestui site web să încorporeze conținut de acest tip pe paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: Urmăritoare; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Irlanda – Politica de confidențialitate.

Remarketing și direcționarea comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestui site web și partenerilor săi să informeze, să optimizeze și să ofere publicitate pe baza utilizării anterioare a acestui site web de către utilizator.
Această activitate este facilitată prin urmărirea datelor de utilizare și prin utilizarea de trackeri pentru a colecta informații care sunt apoi transferate partenerilor care gestionează activitatea de remarketing și targetare comportamentală.
Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de adrese de e-mail.
Serviciile de acest tip permit, de obicei, Utilizatorilor să renunțe la o astfel de urmărire. Utilizatorii pot afla cum să renunțe la publicitatea bazată pe interese în general, vizitând secțiunea relevantă de renunțare din acest document.

Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited)

Google Ads Remarketing este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Google Ads și cu cookie-ul DoubleClick.

Pentru a înțelege utilizarea datelor de către Google, consultați politica de parteneriat a Google.

Utilizatorii pot renunța la utilizarea de către Google a urmăritorilor pentru personalizarea anunțurilor vizitând Setările anunțurilor Google.

Date cu caracter personal prelucrate: Urmăritoare; Date de utilizare.

Locul de prelucrare: Irlanda – Politica de confidențialitate – Opțiune de renunțare.

Informații privind renunțarea la publicitatea bazată pe interese

În plus față de orice funcție de renunțare furnizată de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, Utilizatorii pot afla mai multe informații despre cum să renunțe în general la publicitatea bazată pe interese în cadrul secțiunii dedicate din Politica privind cookie-urile.

Politica privind cookie-urile

Acest site web utilizează trackeri. Pentru a afla mai multe, Utilizatorii pot consulta Politica privind fișierele cookie.

Informații suplimentare pentru utilizatori

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra datele cu caracter personal referitoare la Utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
furnizarea Datelor este necesară pentru executarea unui acord cu Utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
prelucrarea este legată de o sarcină care este îndeplinită în interes public sau în exercitarea autorității oficiale cu care este învestit Proprietarul;
prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Proprietar sau de către o terță parte.
În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea de Date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

Informații suplimentare privind timpul de păstrare

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest document, Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate și pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă din cauza unei obligații legale aplicabile sau pe baza consimțământului Utilizatorilor.

Prin urmare:

  • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la executarea integrală a contractului respectiv.
  • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesele legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de către Proprietar în cadrul secțiunilor relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atât timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru a îndeplini o obligație legală sau la ordinul unei autorități.

Odată ce perioada de păstrare expiră, Datele cu caracter personal sunt șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Drepturile utilizatorilor în baza Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu privire la datele lor prelucrate de către Proprietar.

În special, Utilizatorii au dreptul de a face următoarele, în măsura în care acest lucru este permis de lege:

  • Să-și retragă consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea Datelor lor cu caracter personal.
  • Să se opună prelucrării datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării Datelor lor în cazul în care prelucrarea este efectuată pe un alt temei juridic decât consimțământul.
  • Accesarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, de a obține dezvăluiri cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și de a obține o copie a Datelor care fac obiectul prelucrării.
  • Să verifice și să solicite rectificarea. Utilizatorii au dreptul de a verifica exactitatea datelor lor și de a solicita actualizarea sau corectarea acestora.
  • Să restricționeze prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a restricționa prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu va prelucra Datele lor în alt scop decât stocarea acestora.
  • Să obțină ștergerea sau eliminarea în alt mod a Datelor lor cu caracter personal. Utilizatorii au dreptul de a obține ștergerea Datelor lor de la Proprietar.
  • Să primească Datele lor și să le fie transferate către un alt operator. Utilizatorii au dreptul de a primi datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de către o mașină și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, de a le transmite către un alt operator fără niciun obstacol.
  • Să depună o plângere. Utilizatorii au dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente pentru protecția datelor.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a se informa cu privire la temeiul juridic al transferurilor de Date în străinătate, inclusiv către orice organizație internațională reglementată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de Titular pentru a le proteja Datele.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării

În cazul în care Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale cu care este învestit Proprietarul sau în scopul intereselor legitime urmărite de către Proprietar, Utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări, oferind un motiv legat de situația lor particulară pentru a justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, cu toate acestea, în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune în orice moment, gratuit și fără a furniza nicio justificare, la această prelucrare. În cazul în care utilizatorul se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează Date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile relevante din acest document.

Cum să vă exercitați aceste drepturi

Orice cerere de exercitare a drepturilor Utilizatorului poate fi adresată Proprietarului prin intermediul datelor de contact furnizate în acest document. Astfel de solicitări sunt gratuite și vor primi un răspuns din partea Proprietarului cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună, furnizând Utilizatorilor informațiile prevăzute de lege. Orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricție a prelucrării va fi comunicată de către Proprietar fiecărui destinatar, dacă există, căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat. La cererea Utilizatorilor, Proprietarul îi va informa pe aceștia cu privire la acești destinatari.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiuni în justiție

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care duc la posibile acțiuni în justiție care decurg din utilizarea necorespunzătoare a acestui Site web sau a Serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarul poate fi obligat să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele cu caracter personal ale Utilizatorului

În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest Site web poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea Datelor personale, la cerere.

Jurnalele și întreținerea sistemului

În scopul operării și întreținerii, acest Site web și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest Site web (jurnalele de sistem) sau pot utiliza alte Date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Proprietar. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestui Site web și/sau – în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și legal – prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact de care dispune Proprietarul. Se recomandă cu insistență să verificați des această pagină, făcând referire la data ultimei modificări menționată în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Date cu caracter personal (sau date)

Orice informație care, în mod direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr de identificare personală – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informații colectate în mod automat prin intermediul acestui site web (sau al serviciilor terților angajați în acest site web), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care folosesc acest site web, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitarea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat pozitiv, eroare etc.). ), țara de origine, caracteristicile browser-ului și ale sistemului de operare utilizate de utilizator, diferitele detalii privind timpul de vizită (de exemplu: durata de vizitare a serverului (de ex, timpul petrecut pe fiecare pagină din cadrul aplicației) și detaliile privind traseul urmat în cadrul aplicației, cu referire specială la succesiunea paginilor vizitate, precum și alți parametri privind sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana fizică care utilizează acest site web și care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Persoana vizată.

Persoana vizată

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Prelucrător de date (sau procesator)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează Datele cu caracter personal în numele Operatorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlorul de date (sau Proprietarul)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este Proprietarul acestui site web.

Acest site web (sau această aplicație)

Mijloacele prin care se colectează și se prelucrează Datele cu caracter personal ale Utilizatorului.

Serviciul

Serviciul furnizat de acest Site web, așa cum este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibili) și pe acest site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în acest document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European.

Cookie

Cookie-urile sunt trackeri care constau în mici seturi de date stocate în browserul utilizatorului.

Tracker

Tracker indică orice tehnologie – de exemplu, cookie-uri, identificatori unici, balize web, scripturi încorporate, etichete electronice și amprente – care permite urmărirea Utilizatorilor, de exemplu prin accesarea sau stocarea de informații pe dispozitivul Utilizatorului.

Informații juridice

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest site web, dacă nu se specifică altfel în acest document.

Ultima actualizare: 17 Iunie 2024