Termeni și condiții de utilizare a website-ului casadelsole.ro

Acești Termeni reglementează

 • utilizarea acestui site web și,
 • orice alt acord conex sau relație juridică cu proprietarul.

într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic. Cuvintele cu majuscule sunt definite în secțiunea dedicată corespunzătoare din acest document.

Utilizatorul trebuie să citească cu atenție acest document.

Acest Website este furnizat de către:
DRAGOTEXT SRL – Str. Romulus nr. 12

E-mail de contact al proprietarului: [email protected]

Ce trebuie să știe Utilizatorul pe scurt

 • Vă rugăm să rețineți că unele prevederi din acești Termeni se pot aplica doar anumitor categorii de Utilizatori. În special, anumite prevederi se pot aplica numai Consumatorilor sau acelor Utilizatori care nu se califică drept Consumatori. Astfel de limitări sunt întotdeauna menționate în mod explicit în cadrul fiecărei clauze afectate. În absența unei astfel de mențiuni, clauzele se aplică tuturor Utilizatorilor.
 • Dreptul de retragere se aplică numai Consumatorilor europeni.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, termenii de utilizare detaliați în această secțiune se aplică în general la utilizarea acestui site web.

Condiții de utilizare sau de acces unice sau suplimentare se pot aplica în scenarii specifice și, în astfel de cazuri, sunt indicate suplimentar în cadrul acestui document.

Prin utilizarea acestui Site web, Utilizatorii confirmă că îndeplinesc următoarele cerințe:

 • Nu există restricții pentru Utilizatori în ceea ce privește calitatea de Consumatori sau Utilizatori de afaceri;

Înregistrarea contului

Pentru a utiliza Serviciul, Utilizatorii se pot înregistra sau crea un cont de Utilizator, furnizând toate datele sau informațiile solicitate într-un mod complet și veridic.
Utilizatorii pot, de asemenea, să utilizeze Serviciul fără a se înregistra sau a crea un cont de Utilizator, însă acest lucru poate determina o disponibilitate limitată a anumitor caracteristici sau funcții.

Utilizatorii sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității și a siguranței acreditărilor de conectare. Din acest motiv, utilizatorii sunt, de asemenea, obligați să aleagă parole care îndeplinesc cele mai înalte standarde de rezistență permise de acest site web.

Prin înregistrare, utilizatorii sunt de acord să fie pe deplin responsabili pentru toate activitățile care au loc sub numele de utilizator și parola lor.
Utilizatorii sunt obligați să informeze imediat și fără ambiguitate Proprietarul prin intermediul datelor de contact indicate în acest document, dacă consideră că informațiile lor personale, inclusiv, dar fără a se limita la conturile de utilizator, credențiale de acces sau date personale, au fost încălcate, divulgate în mod nejustificat sau furate.

Încetarea contului

Utilizatorii își pot rezilia contul și pot înceta să mai utilizeze Serviciul în orice moment, procedând după cum urmează:

Prin contactarea directă a Proprietarului la datele de contact furnizate în acest document.

Suspendarea și ștergerea contului

Proprietarul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a suspenda sau șterge în orice moment și fără notificare prealabilă, conturile de utilizator pe care le consideră nepotrivite, ofensatoare sau care încalcă acești Termeni.

Suspendarea sau ștergerea conturilor de Utilizator nu dă dreptul Utilizatorilor la nicio pretenție de despăgubire, daune sau rambursare.

Suspendarea sau ștergerea conturilor din cauze imputabile Utilizatorului nu îl scutește pe acesta de plata taxelor sau prețurilor aplicabile.

Conținutul acestui site web

Cu excepția cazului în care se specifică altfel sau se recunoaște în mod clar, tot conținutul disponibil pe acest site web este deținut sau furnizat de către Proprietar sau de către licențiatorii acestuia.

Proprietarul depune toate eforturile pentru a se asigura că conținutul furnizat pe acest Site web nu încalcă nicio dispoziție legală aplicabilă sau drepturi ale terților. Cu toate acestea, este posibil să nu fie întotdeauna posibil să se obțină un astfel de rezultat.
În astfel de cazuri, fără a aduce atingere oricăror prerogative legale ale Utilizatorilor de a-și valorifica drepturile, Utilizatorii sunt rugați să raporteze de preferință plângerile aferente folosind datele de contact furnizate în acest document.

Drepturi privind conținutul acestui site web – Toate drepturile rezervate

Proprietarul deține și își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală pentru orice astfel de conținut.

Prin urmare, Utilizatorii nu pot utiliza un astfel de conținut în niciun mod care nu este necesar sau implicit pentru utilizarea corespunzătoare a Serviciului.

În special, dar fără a se limita la acestea, Utilizatorii nu au voie să copieze, să descarce, să partajeze (dincolo de limitele stabilite mai jos), să modifice, să traducă, să transforme, să publice, să transmită, să vândă, să sublicențieze, să editeze, să transfere/cesioneze către terți sau să creeze lucrări derivate din conținutul disponibil pe acest Site web, și nici să permită unor terți să facă acest lucru prin intermediul Utilizatorului sau al dispozitivului acestuia, chiar și fără știrea Utilizatorului.

În cazul în care este menționat în mod explicit pe acest Site web, Utilizatorul poate descărca, copia și/sau partaja o parte din conținutul disponibil prin intermediul acestui Site web pentru uzul său exclusiv personal și necomercial și cu condiția ca atribuțiile de copyright și toate celelalte atribuții solicitate de către Proprietar să fie implementate corect.

Orice limitare sau excepție legală aplicabilă la drepturile de autor rămâne neafectată.

Accesul la resurse externe

Prin intermediul acestui Site web, Utilizatorii pot avea acces la resurse externe furnizate de terțe părți. Utilizatorii recunosc și acceptă faptul că Proprietarul nu are niciun control asupra acestor resurse și, prin urmare, nu este responsabil pentru conținutul și disponibilitatea acestora.

Condițiile aplicabile oricăror resurse furnizate de terți, inclusiv cele aplicabile oricărei posibile concesiuni de drepturi asupra conținutului, rezultă din termenii și condițiile fiecăruia dintre acești terți sau, în absența acestora, din legislația legală aplicabilă.

Utilizarea acceptabilă

Acest site web și Serviciul pot fi utilizate numai în cadrul scopului pentru care sunt furnizate, în conformitate cu acești Termeni și cu legislația aplicabilă.

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru a se asigura că utilizarea de către aceștia a acestui Site web și/sau a Serviciului nu încalcă nicio lege aplicabilă, niciun regulament sau drepturi ale terților.

Prin urmare, Proprietarul își rezervă dreptul de a lua orice măsură adecvată pentru a-și proteja interesele legitime, inclusiv prin interzicerea accesului Utilizatorilor la acest Site web sau la Serviciu, rezilierea contractelor, raportarea oricărui comportament necorespunzător realizat prin intermediul acestui Site web sau al Serviciului către autoritățile competente – cum ar fi autoritățile judiciare sau administrative – ori de câte ori Utilizatorii se angajează sau sunt suspectați că se angajează în oricare dintre următoarele activități:

 • să încalce legile, reglementările și/sau acești Termeni;
 • încalcă drepturile terților;
 • afectează în mod considerabil interesele legitime ale Proprietarului;
 • jignesc Proprietarul sau orice terță parte.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE

Furnizarea de date cu caracter personal

Pentru a accesa sau a primi unele dintre Produsele furnizate prin intermediul acestui Site web ca parte a Serviciului, este posibil ca Utilizatorilor să li se ceară să furnizeze datele lor cu caracter personal, așa cum este indicat pe acest Site web.

Produse cu plată

Unele dintre Produsele furnizate pe acest Site web, ca parte a Serviciului, sunt furnizate pe bază de plată.

Taxele, durata și condițiile aplicabile achiziționării acestor Produse sunt descrise mai jos și în secțiunile dedicate ale acestui Site web.

Descrierea produsului

Prețurile, descrierile sau disponibilitatea Produselor sunt prezentate în secțiunile respective ale acestui Site web și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Deși Produsele de pe acest Site web sunt prezentate cu cea mai mare acuratețe posibilă din punct de vedere tehnic, reprezentarea pe acest Site web prin orice mijloace (inclusiv, după caz, materiale grafice, imagini, culori, sunete) este doar cu titlu de referință și nu implică nicio garanție cu privire la caracteristicile Produsului achiziționat.

Caracteristicile Produsului ales vor fi prezentate în timpul procesului de cumpărare.

Procesul de achiziție

Toți pașii parcurși de la alegerea unui Produs până la transmiterea comenzii fac parte din procesul de cumpărare.

Procesul de cumpărare include acești pași:

 • Utilizatorii trebuie să aleagă Produsul dorit și să verifice selecția de cumpărare.
 • După ce au revizuit informațiile afișate în selecția de cumpărare, Utilizatorii pot plasa comanda prin trimiterea acesteia.

Trimiterea comenzii

Atunci când Utilizatorul trimite o comandă, se aplică următoarele:

 • Trimiterea unei comenzi determină încheierea contractului și, prin urmare, creează pentru Utilizator obligația de a plăti prețul, taxele și eventualele taxe și cheltuieli suplimentare, așa cum se specifică în pagina de comandă.
 • În cazul în care produsul achiziționat necesită o acțiune din partea utilizatorului, cum ar fi furnizarea de informații sau date personale, specificații sau dorințe speciale, trimiterea comenzii creează pentru utilizator obligația de a coopera în consecință.
 • La trimiterea comenzii, Utilizatorii vor primi o chitanță care confirmă primirea comenzii.

Toate notificările legate de procesul de cumpărare descris vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în acest scop.

Prețuri

Utilizatorii sunt informați în timpul procesului de achiziție și înainte de trimiterea comenzii, cu privire la orice taxe, impozite și costuri (inclusiv, dacă este cazul, costurile de livrare) care le vor fi percepute.

Prețurile de pe acest site web sunt afișate:

 • fie exclusiv, fie inclusiv orice taxe, impozite și costuri aplicabile, în funcție de secțiunea în care navighează Utilizatorul.

Oferte și reduceri

Proprietarul poate oferi reduceri sau poate oferi oferte speciale pentru achiziționarea de Produse. Orice astfel de ofertă sau reducere va fi întotdeauna supusă criteriilor de eligibilitate și termenilor și condițiilor stabilite în secțiunea corespunzătoare a acestui Site web.

Ofertele și reducerile sunt întotdeauna acordate la discreția exclusivă a Proprietarului.

Ofertele sau reducerile repetate sau recurente nu creează nicio pretenție/titlu sau drept pe care Utilizatorii să îl poată aplica în viitor.

În funcție de caz, reducerile sau ofertele sunt valabile doar pentru o perioadă limitată de timp sau în limita stocului disponibil. În cazul în care o ofertă sau o reducere este limitată în timp, indicațiile de timp se referă la fusul orar al Proprietarului, așa cum este indicat în detaliile privind locația Proprietarului din acest document, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Cupoane

Ofertele sau reducerile se pot baza pe Cupoane.

În cazul încălcării condițiilor aplicabile cupoanelor, Proprietarul poate refuza în mod legitim să își îndeplinească obligațiile contractuale și își rezervă în mod expres dreptul de a lua măsurile legale corespunzătoare pentru a-și proteja drepturile și interesele.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de mai jos, orice reguli suplimentare sau divergente aplicabile utilizării Cuponului afișate în pagina de informații corespunzătoare sau pe Cuponul însuși vor prevala întotdeauna.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, aceste reguli se aplică utilizării Cupoanelor:

 • Fiecare Cupon este valabil numai dacă este utilizat în modul și în intervalul de timp specificate pe site și/sau pe Cupon;
 • Un Cupon poate fi aplicat, în întregime, doar la momentul efectiv al achiziției – nu este permisă utilizarea parțială;
 • Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Cupoanele de unică folosință pot fi utilizate o singură dată la fiecare achiziție și, prin urmare, pot fi aplicate o singură dată, chiar și în cazurile care implică achiziții în rate;
 • Un cupon nu poate fi aplicat cumulativ;
 • Cuponul trebuie să fie răscumpărat exclusiv în timpul specificat în ofertă. După această perioadă, Cuponul va expira în mod automat, excluzând orice posibilitate pentru Utilizator de a revendica drepturile relevante, inclusiv încasarea;
 • Utilizatorul nu are dreptul la niciun credit/rambursare/compensație în cazul în care există o diferență între valoarea Cuponului și valoarea răscumpărată;
 • Cuponul este destinat exclusiv utilizării necomerciale. Orice reproducere, contrafacere și comercializare a Cuponului este strict interzisă, împreună cu orice activitate ilegală legată de achiziționarea și/sau utilizarea Cuponului.

Metode de plată

Informațiile legate de metodele de plată acceptate sunt puse la dispoziție în timpul procesului de cumpărare.

Este posibil ca unele metode de plată să fie disponibile doar sub rezerva unor condiții sau taxe suplimentare. În astfel de cazuri, informațiile aferente pot fi găsite în secțiunea dedicată a acestui site web.

Toate plățile sunt procesate în mod independent prin intermediul unor servicii terțe. Prin urmare, acest site web nu colectează nicio informație de plată – cum ar fi detaliile cardului de credit -, ci doar primește o notificare odată ce plata a fost finalizată cu succes. Utilizatorul poate citi politica de confidențialitate a acestui Site web pentru a afla mai multe despre prelucrarea datelor și drepturile Utilizatorilor cu privire la datele lor.

În cazul în care o plată prin metodele disponibile eșuează sau este refuzată de către furnizorul de servicii de plată, Proprietarul nu are nicio obligație de a îndeplini comanda de cumpărare. În cazul în care o plată eșuează sau este refuzată, Proprietarul își rezervă dreptul de a pretinde orice cheltuieli sau daune aferente de la Utilizator.

Păstrarea proprietății asupra produsului

Până la primirea de către Proprietar a plății prețului total al achiziției, orice Produs comandat nu devine proprietatea Utilizatorului.

Păstrarea drepturilor de utilizare

Utilizatorii nu dobândesc niciun drept de utilizare a Produsului achiziționat până la primirea prețului total de achiziție de către Proprietar.

Livrare

Livrările se efectuează la adresa indicată de Utilizator și în modul specificat în rezumatul comenzii.

La livrare, Utilizatorii trebuie să verifice conținutul livrării și să raporteze anomaliile fără întârziere nejustificată, folosind datele de contact furnizate în acest document sau așa cum sunt descrise în nota de livrare. Utilizatorii pot refuza să accepte coletul dacă acesta este vizibil deteriorat.

Bunurile sunt livrate în țările sau teritoriile specificate în secțiunea relevantă a acestui site web.

Termenele de livrare sunt specificate pe acest site web sau în timpul procesului de cumpărare.

Livrare eșuată

Proprietarul nu poate fi tras la răspundere pentru erorile de livrare datorate unor inexactități sau incompletitudini în executarea comenzii de cumpărare de către Utilizator, nici pentru daune sau întârzieri după predarea către orice transportator aranjat de Utilizator și care nu este oferit sau recomandat de către Proprietar.

În cazul în care bunurile nu sunt primite sau ridicate la momentul sau în termenul specificat, bunurile vor fi returnate proprietarului, care va contacta utilizatorul pentru a programa o a doua încercare de livrare sau pentru a conveni asupra modului de acțiune viitor.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, orice încercare de livrare începând cu a doua va fi pe cheltuiala Utilizatorului.

Executarea serviciilor

Serviciul achiziționat va fi efectuat sau pus la dispoziție în intervalul de timp specificat pe acest site web sau comunicat înainte de transmiterea comenzii.

Drepturile utilizatorului

Dreptul de retragere

Cu excepția cazului în care se aplică excepții, Utilizatorul poate fi eligibil să se retragă din contract în perioada specificată mai jos (în general 14 zile), pentru orice motiv și fără justificare. Utilizatorii pot afla mai multe despre condițiile de retragere în cadrul acestei secțiuni.

Cui se aplică dreptul de retragere

Cu excepția cazului în care mai jos este menționată o excepție aplicabilă, Utilizatorii care sunt consumatori europeni beneficiază de un drept de retragere prevăzut de lege, în conformitate cu normele UE, de a se retrage din contractele încheiate online (contracte la distanță) în perioada specificată aplicabilă cazului lor, pentru orice motiv și fără justificare.

Utilizatorii care nu se încadrează în această calificare, nu pot beneficia de drepturile descrise în această secțiune. Consumatorul este răspunzător față de vânzător numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor într-un mod diferit de cel necesar pentru a se familiariza cu natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor.

Exercitarea dreptului de retragere

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, utilizatorii trebuie să trimită proprietarului o declarație neechivocă a intenției lor de a se retrage din contract.

În acest scop, Utilizatorii pot utiliza modelul de formular de retragere disponibil din cadrul secțiunii “definiții” din prezentul document. Cu toate acestea, utilizatorii sunt liberi să își exprime intenția de a se retrage din contract printr-o declarație neechivocă în orice alt mod adecvat. Pentru a respecta termenul limită în care își pot exercita acest drept, Utilizatorii trebuie să trimită notificarea de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Când expiră perioada de retragere?

 • În ceea ce privește achiziționarea de bunuri, perioada de retragere expiră la 14 zile de la data la care utilizatorul sau o terță parte – alta decât transportatorul și desemnată de utilizator – intră în posesia fizică a bunurilor.
 • În ceea ce privește achiziționarea mai multor bunuri comandate împreună, dar livrate separat sau în cazul achiziționării unui singur bun format din mai multe loturi sau piese livrate separat, perioada de retragere expiră la 14 zile de la data la care utilizatorul sau o terță parte – alta decât transportatorul și desemnată de utilizator – intră în posesia fizică a ultimului bun, lot sau piesă.

Efectele retragerii

Utilizatorul care se retrage în mod corect dintr-un contract va fi rambursat de către proprietar pentru toate plățile efectuate către acesta, inclusiv, dacă este cazul, cele care acoperă costurile de livrare.

Cu toate acestea, orice costuri suplimentare rezultate din alegerea unei anumite metode de livrare, alta decât tipul cel mai puțin costisitor de livrare standard oferit de proprietar, nu vor fi rambursate.

O astfel de rambursare se va face fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care Proprietarul este informat cu privire la decizia Utilizatorului de a se retrage din contract. Cu excepția cazului în care se convine altfel cu utilizatorul, rambursările se vor efectua folosind aceleași mijloace de plată ca și cele utilizate pentru procesarea tranzacției inițiale. În orice caz, Utilizatorul nu va suporta niciun cost sau taxă ca urmare a unei astfel de rambursări.

…la achiziționarea de bunuri fizice

Cu excepția cazului în care Proprietarul s-a oferit să ridice bunurile, Utilizatorii trebuie să trimită înapoi bunurile sau să le predea Proprietarului sau unei persoane autorizate de acesta să primească bunurile, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data la care au comunicat decizia lor de a se retrage din contract.

Termenul este respectat dacă bunurile sunt predate transportatorului sau returnate în alt mod, așa cum se indică mai sus, înainte de expirarea termenului de 14 zile pentru returnarea bunurilor. Rambursarea poate fi reținută până la primirea bunurilor sau până când utilizatorul face dovada că a returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.

Utilizatorii sunt răspunzători numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor în afara celei necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestora.

Costurile de returnare a bunurilor sunt suportate de către utilizator.

Garanții

Garanția legală de conformitate pentru bunuri în temeiul legislației UE

În conformitate cu legislația UE, pentru o perioadă minimă de 2 ani de la livrare, comercianții garantează conformitatea bunurilor pe care le vând consumatorilor.

În cazul în care Utilizatorii se califică drept Consumatori europeni, garanția legală de conformitate a bunurilor se aplică articolelor disponibile pe acest Site web în conformitate cu legile din țara de reședință obișnuită a acestora.

Legislația națională a acestei țări poate acorda utilizatorilor drepturi mai largi.

Consumatorii care nu se califică drept europeni pot beneficia de drepturi de garanție legală a conformității în conformitate cu legislația țării în care își au reședința obișnuită.

Garanția legală de conformitate pentru produsele digitale în conformitate cu legislația UE
În conformitate cu legislația UE, pentru o perioadă minimă de 2 ani de la livrare sau, în cazul Produselor Digitale furnizate în mod continuu pe o perioadă mai mare de 2 ani pentru întreaga perioadă de furnizare, comercianții garantează conformitatea Produselor Digitale pe care le furnizează Consumatorilor.

În cazul în care Utilizatorii se califică drept Consumatori europeni, garanția legală de conformitate se aplică Produselor digitale disponibile pe acest Site web în conformitate cu legile țării în care își au reședința obișnuită.

Legile naționale ale acestei țări pot acorda utilizatorilor drepturi mai largi.

Răspundere și despăgubire

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit sau se convine cu Utilizatorii, răspunderea Proprietarului pentru daune în legătură cu executarea Contractului va fi exclusă, limitată și/sau redusă în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

Despăgubire

Utilizatorul este de acord să despăgubească și să despăgubească Proprietarul și filialele, afiliații, funcționarii, directorii, agenții, co-branderii, partenerii și angajații acestuia de orice reclamație sau cerere – inclusiv, dar fără a se limita la onorariile și costurile avocațiale – formulată de orice terță parte din cauza sau în legătură cu orice încălcare culpabilă a acestor Termeni, a drepturilor terților sau a dispozițiilor legale legate de utilizarea Serviciului de către Utilizator sau de către afiliații, funcționarii, directorii, agenții, co-branderii, partenerii și angajații acestuia, în măsura permisă de legea aplicabilă.

Cele de mai sus se aplică, de asemenea, oricăror pretenții exercitate de terți (inclusiv, dar fără a se limita la clienții sau clienții Proprietarului) împotriva Proprietarului în legătură cu Produsele digitale furnizate de Utilizator, cum ar fi, de exemplu, pretențiile de conformitate.

Limitarea răspunderii

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit și fără a aduce atingere legislației aplicabile, Utilizatorii nu vor avea dreptul de a solicita daune-interese împotriva Proprietarului (sau a oricărei persoane fizice sau juridice care acționează în numele acestuia).

Acest lucru nu se aplică în cazul daunelor aduse vieții, sănătății sau integrității fizice, al daunelor rezultate din încălcarea obligațiilor contractuale materiale, cum ar fi orice obligație strict necesară pentru atingerea scopului contractului, și/sau al daunelor rezultate din intenție sau neglijență gravă, atâta timp cât acest Site web a fost utilizat în mod corespunzător și corect de către Utilizator.

Cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate cu intenție sau din neglijență gravă sau dacă acestea afectează viața, sănătatea sau integritatea fizică, Proprietarul va fi răspunzător doar în măsura în care daunele sunt tipice și previzibile la momentul încheierii contractului.

Alte dispoziții

Nicio renunțare

Nerespectarea de către Proprietar a oricărui drept sau dispoziție în cadrul acestor Termeni nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau dispoziție. Nicio renunțare nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la o astfel de clauză sau la orice altă clauză.

Întreruperea serviciului

Pentru a asigura cel mai bun nivel de servicii posibil, Proprietarul își rezervă dreptul de a întrerupe Serviciul pentru întreținere, actualizări de sistem sau orice alte modificări, informând Utilizatorii în mod corespunzător.

În limitele legii, Proprietarul poate decide, de asemenea, să suspende sau să întrerupă complet Serviciul. În cazul în care Serviciul este întrerupt, Proprietarul va coopera cu Utilizatorii pentru a le permite acestora să retragă Datele personale sau informațiile și va respecta drepturile Utilizatorilor referitoare la continuarea utilizării produsului și/sau la despăgubiri, așa cum este prevăzut de legislația aplicabilă.

În plus, este posibil ca Serviciul să nu fie disponibil din motive care se află în afara controlului rezonabil al Proprietarului, cum ar fi evenimente de “forță majoră” (defecțiuni de infrastructură sau pene de curent etc.).

Revânzarea serviciului

Utilizatorii nu au voie să reproducă, să dubleze, să copieze, să vândă, să revândă sau să exploateze nicio porțiune a acestui site web și a Serviciului său fără permisiunea expresă scrisă prealabilă a Proprietarului, acordată fie direct, fie prin intermediul unui program legitim de revânzare.

Politica de confidențialitate

Pentru a afla mai multe despre utilizarea datelor lor personale, Utilizatorii pot consulta politica de confidențialitate a acestui Site web.

Drepturi de proprietate intelectuală

Fără a aduce atingere oricărei prevederi mai specifice din acești Termeni, orice drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile de autor, drepturile de marcă, drepturile de brevet și drepturile de design legate de acest Site web sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului sau a licențiatorilor săi și fac obiectul protecției acordate de legile aplicabile sau de tratatele internaționale referitoare la proprietatea intelectuală.

Toate mărcile comerciale – nominale sau figurative – și toate celelalte mărci, denumiri comerciale, mărci de servicii, mărci verbale, ilustrații, imagini sau logo-uri care apar în legătură cu acest site web sunt și rămân proprietatea exclusivă a Proprietarului sau a licențiatorilor săi și fac obiectul protecției acordate de legile aplicabile sau de tratatele internaționale referitoare la proprietatea intelectuală.

Modificări ale acestor termeni

Proprietarul își rezervă dreptul de a amenda sau de a modifica acești Termeni în orice moment. În astfel de cazuri, Proprietarul va informa în mod corespunzător Utilizatorul cu privire la aceste modificări.

Astfel de modificări vor afecta relația cu Utilizatorul doar începând cu data comunicată Utilizatorilor.

Utilizarea în continuare a Serviciului va însemna acceptarea de către Utilizator a Termenilor revizuiți. În cazul în care Utilizatorii nu doresc să fie obligați de aceste modificări, aceștia trebuie să înceteze să mai utilizeze Serviciul și pot rezilia Contractul.

Versiunea anterioară aplicabilă va guverna relația dinaintea acceptării de către Utilizator. Utilizatorul poate obține orice versiune anterioară de la Proprietar.

Dacă este necesar din punct de vedere legal, Proprietarul va notifica Utilizatorii în avans cu privire la momentul în care Termenii modificați vor intra în vigoare.

Cesiunea contractului

Proprietarul își rezervă dreptul de a transfera, cesiona, ceda prin novație sau subcontracta oricare sau toate drepturile sau obligațiile în temeiul acestor Termeni, ținând cont de interesele legitime ale Utilizatorului. Dispozițiile privind modificările acestor Termeni se vor aplica în mod corespunzător.

Utilizatorii nu pot ceda sau transfera drepturile sau obligațiile lor în temeiul acestor Termeni în niciun fel, fără permisiunea scrisă a Proprietarului.

Contacte

Toate comunicările legate de utilizarea acestui site web trebuie trimise folosind informațiile de contact menționate în acest document.

Severitate

În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni este considerată sau devine invalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, invaliditatea sau inaplicabilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi, care vor rămâne în vigoare și cu efecte depline.

În cazul în care oricare dintre dispozițiile acestor Termeni este sau este considerată nulă, invalidă sau inaplicabilă, părțile vor face tot posibilul pentru a găsi, pe cale amiabilă, un acord privind dispozițiile valabile și aplicabile, înlocuind astfel părțile nule, invalide sau inaplicabile.
În cazul în care nu se reușește acest lucru, dispozițiile nule, nevalabile sau inaplicabile sunt înlocuite de dispozițiile legale aplicabile, dacă acest lucru este permis sau prevăzut de legislația aplicabilă.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, nulitatea, invaliditatea sau imposibilitatea de a pune în aplicare o anumită dispoziție din prezentele condiții nu anulează întregul acord, cu excepția cazului în care dispozițiile eliminate sunt esențiale pentru acord sau sunt de o asemenea importanță încât părțile nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi știut că dispoziția respectivă nu ar fi valabilă sau în cazul în care dispozițiile rămase s-ar traduce printr-o dificultate inacceptabilă pentru oricare dintre părți.

Legea aplicabilă

Acești Termeni sunt guvernați de legea locului în care își are sediul Proprietarul, așa cum este dezvăluit în secțiunea relevantă a acestui document, fără a se ține cont de principiile de conflict de legi.

Prevalența legislației naționale

Cu toate acestea, indiferent de cele de mai sus, în cazul în care legea țării în care se află Utilizatorul prevede standarde mai ridicate de protecție a consumatorilor aplicabile, aceste standarde mai ridicate vor prevala.

Locul de jurisdicție

Competența exclusivă de a decide cu privire la orice controversă care rezultă din sau are legătură cu acești Termeni revine instanțelor de judecată din locul în care își are sediul Proprietarul, așa cum este afișat în secțiunea relevantă a acestui document.

Accesibilitate

Proprietarul se angajează să facă conținutul accesibil Utilizatorilor cu dizabilități. În cazul în care Utilizatorii au o dizabilitate și nu pot accesa orice parte a acestui Site web din cauza dizabilității lor, aceștia trebuie să dea o notificare care să includă o descriere detaliată a problemei întâmpinate. În cazul în care problema este ușor de identificat și poate fi rezolvată în conformitate cu instrumentele și tehnicile de tehnologie a informației standard din industrie, Proprietarul se angajează să o rezolve cu promptitudine.

Soluționarea litigiilor

Soluționarea amiabilă a litigiilor

Utilizatorii pot aduce orice litigiu proprietarului, care va încerca să îl rezolve pe cale amiabilă.

Deși dreptul Utilizatorilor de a acționa în justiție rămâne întotdeauna neafectat, în cazul oricărei controverse privind utilizarea acestui Site web sau a Serviciului, Utilizatorii sunt rugați să contacteze Proprietarul la datele de contact furnizate în acest document.

Utilizatorul poate trimite reclamația, inclusiv o scurtă descriere și, dacă este cazul, detaliile comenzii, achiziției sau contului aferent, la adresa de e-mail a Proprietarului specificată în acest document.

Proprietarul va procesa reclamația fără întârzieri nejustificate și în termen de 2 zile de la primirea acesteia.

Soluționarea online a litigiilor pentru consumatori

Comisia Europeană a înființat o platformă online pentru soluționarea alternativă a litigiilor care facilitează o metodă extrajudiciară de soluționare a litigiilor legate de contractele de vânzare și de servicii online și care decurg din acestea.

Prin urmare, orice consumator european sau consumator cu sediul în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein poate utiliza această platformă pentru soluționarea litigiilor care decurg din contracte încheiate online. Platforma este disponibilă la următorul link.

Definiții și referințe juridice

Acest site web (sau această aplicație)

Proprietatea care permite furnizarea Serviciului.

Acordul

Orice relație contractuală sau cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic între Proprietar și Utilizator, reglementată de acești Termeni.

Utilizator de afaceri

Orice Utilizator care nu se califică drept Consumator.

Cupon

Orice cod sau voucher, în formă tipărită sau electronică, care permite Utilizatorului să achiziționeze Produsul la un preț redus.

Produs digital

Este un Produs care constă din:

 • conținut produs și furnizat în formă digitală; și/sau
 • un serviciu care permite crearea, procesarea, stocarea sau accesarea datelor în formă digitală sau partajarea sau orice altă formă de interacțiune cu datele digitale încărcate sau create de către Utilizator sau de către orice alt utilizator al acestui Site web.

European (sau Europa)

Se aplică în cazul în care un Utilizator, indiferent de naționalitate, se află în UE.

Exemplu de formular de retragere

Adresat către:

DRAGOTEXT SRL – Str. Romulus nr. 12
[email protected]

Prin prezenta, eu/noi notificăm că mă/ne retrag din contractul de vânzare a următoarelor bunuri/ pentru prestarea următorului serviciu:

_________________________________ (inserați o descriere a bunurilor/serviciilor care fac obiectul retragerii respective)

Comandat la data de: _________________________________ (introduceți data)
Recepționat la data de: _________________________________ (a se introduce data)
Name of consumer(s):_________________________________
Address of consumer(s):_________________________________
Data: _________________________________
(semnați dacă acest formular este notificat pe suport de hârtie)

Proprietar (sau Noi)

Indică persoana/persoanele fizice sau persoana juridică care furnizează acest site web și/sau serviciul către utilizatori.

Produs

Un bun sau un serviciu disponibil prin intermediul acestui Site web, cum ar fi, de exemplu, bunuri fizice, fișiere digitale, software, servicii de rezervare etc., precum și orice alte tipuri de produse definite separat în prezentul document, cum ar fi Produsele digitale.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest Site web, așa cum este descris în acești Termeni și pe acest Site web.

Termeni

Toate dispozițiile aplicabile utilizării acestui site web și/sau Serviciului, astfel cum sunt descrise în prezentul document, inclusiv orice alte documente sau acorduri conexe, și actualizate periodic.

Utilizator (sau dumneavoastră)

Indică orice persoană fizică sau juridică care utilizează acest site web.

Consumator

Consumatorul este orice Utilizator care se califică ca atare în conformitate cu legislația aplicabilă.

Ultima actualizare: 18 mai 2024